Sommerlounge Fichtelgebirge

V roce 2016 realizoval projektový manažer Mgr. Richard Štěpánovský česko-bavorský projekt "Společné Smrčiny". Nositelem projektu byl Institut pro trvale udržitelný rozvoj, z. s. a bavorským partnerem byl Förderverein Fichtelgebirge e. V. Cílem projektu bylo prohloubení institucionální spolupráce a větší integrace Smrčin. Spolupráce probíhala i v roce 2017 a díky existujícím osobním vazbám došlo v roce 2018 ke spolupráci i se Svazkem obcí Kamenné vrchy. Mezi oběma subjekty tak dochází ke vzájemnému sdílení zkušeností a informací. Svazek rovněž prezentuje jednu z nejvýznamnějších a největších aktivit bavorského spolku – Sommerlounge Fichtelgebirge.

Spolek Förderverein Fichtelgebirge e. V. (https://foerderverein-fichtelgebirge.de/) realizuje každoročně akci Sommerlounge Fichtelgebirge, která má za cíl přátelské neformální setkání aktivních obyvatel, iniciativ, firem a dalších aktérů rozvíjejících Smrčiny. Jedná se prakticky o regionální veletrh prezentující současné úspěchy Smrčin a pestré plány různých subjektů do budoucna. Organizátoři každoročně mění místo konání této akce, čímž dochází i ke vzájemnému poznávání a návštěvám obcí a měst Smrčin. Svazek obcí Kamenné vrchy pomáhá s distribucí informací na české straně. Řada českých obyvatel si termín „Smrčiny“ pojí pouze s Ašským výběžkem, avšak ten představuje pouze část východních Smrčin. Východní část Smrčin zasahuje do území Svazku obcí Kamenné vrchy (dle geomorfologického členění začínají Krušné hory až východně od Lubů). Největší část tohoto pohoří se nachází právě v sousedním Bavorsku.

Cílem všech zainteresovaných subjektů je maximálně propojovat společné pohoří Smrčin a odbourávat mentální hranice vnímání tohoto periferního hraničního území a naopak tuto „nevýhodu“ proměnit v atraktivní „výhodu“ území v atraktivním společném středoevropském prostoru.