Cykloturistická mapa česko-saského příhraničí

V roce 2015 jsme aktualizovali a vylepšili cykloturistickou mapu česko-saského příhraničí. Tato mapa Vás provede obcemi mikroregionu Kamenné Vrchy a okolními městy v čechách i za hranicemi. Můžete ji použít jako běžnou cyko-turistickou mapu a nebo si společně s Vašimi dětmi zahrát hru na hledání památek, kterou mapa obsahuje. Mapa byla aktualizována s finančním příspěvkem Karlovarské kraje. 

Mapu můžete sehnat v Infocentru ve Skalné a na obecních úřadech našich obcí (Luby, Sklaná, Plesná, Velký Luh, Milhostov, Třebeň, Nebanice a Nový Kostel). Pak také v Glerii Cafe v Lokti (www.galerieloket.cz). 

Červen 2012

Přípravy na cykloturistické mapě se chýlí ke konci, finušují korektury a překlady. Podařilo se nám na omezený prostor nacpat naprosté maximum informací o mikroregionu i Saském příhraniční a mapa je opravdu unikátní počin! Těšit se na ní můžete od července!

Leden 2012

V průběhu letošního roku (2012)  připravujeme cykloturistickou mapu česko-německého pohraničí jako informační nástroj pro rozvoj cestovního ruchu. Cykloturistická mapa bude zahrnovat území Svazku obcí Kamenné vrchy a sousední území Svobodného státu Sasko. Projektovým partnerem je město Markneukirchen, jako turistické centrum přeshraničního území a svou vhodnou polohou vzhledem k řešenému území v ČR. Území mikroregionu Kamenné vrchy a přeshraniční území Saska má se svou zachovalou přírodou velký potenciál pro rozvoj turistického ruchu v oblasti pěší turistky a cyklodopravy. Projekt vychází z nedostatku informačních nástrojů a materiálů pro cykloturisty pro danou lokalitu a jako motivace k návštěvě sousedního území. V současné době existují pouze cyklistické a turistické mapy samostatně pro českou nebo německou stranu zvlášť. Cykloturistická mapa v rámci projektu bude zaměřená na společné území tak, aby byl podpořen přeshraniční cestovní ruch.

Mapa je realizována za finančního přispění Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013.

Logo EU Logo Cíl 3 / Ziel 3 Logo Euregio Egrensis