Povinné informace Svazku obcí Kamenné vrchy 

Úřední deska

Dokumenty zveřejňované za Svazek obcí Kamenné vrchy podle zákona 250/2000 

Sb. Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou zveřejněny 

v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.kamennevrchy.cz 

a k nahlédnutí v listinné podobě v sídle svazku v kanceláři finančního odboru

 na Městském úřadu Luby.:-)

 
V Lubech 18.6.2020
 
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2019 a schválené zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2019
 
V souladu s § 39 odst. 10 zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamujeme, že schválený závěrečný účet za rok 2019 a schválená zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019 jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách svazku www.kamennevrchy.cz, a možnost nahlédnout do jejich listinných podob je v kanceláři finančního odboru Městského úřadu v Lubech.
 
 
 
V Lubech 18.6.2020
 
Rozpočtové opatření č. 1/2020
 
 
V Lubech 8.6.2020
 
Valná hromada Svazku obcí Kamenné vrchy
Dne 18. 6. 2020 se bude konat valná hromada Svazku obcí Kamenné vrchy, blíže viz pozvánka 2020-06-18-Pozvánka na VH Kamenné Vrchy.pdf (386,4 kB)
 
V Lubech dne 31.5.2020
 

Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2019 a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Kamenné vrchy za rok 2019

V souladu s § 39 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamujeme, že návrh závěrečného účtu za rok 2019 je zveřejněn v elektronické podobě zde na stránkách svazku www.kamennevrchy.cz, a možnost nahlédnout do jeho listinné podoby je v kanceláři finančního odboru Městského úřadu v Lubech.

Návrh závěrečného účtu včetně zprávy z průzkumu hospodaření za rok 2019.pdf (9,2 MB)
 

V Lubech dne 29. 11. 2019
 
Schválený rozpočet na rok 2020 a rozpočtové opatření 2-2019
 
V Lubech dne 13. 11. 2019
 
Valná hromada Svazku obcí Kamenné vrchy
Dne 28. 11. 2019 se bude konat valná hromada Svazku obcí Kamenné vrchy, blíže viz pozvánka 2019-11-28-pozvánka VH.pdf (399858)
 
 
V Lubech dne 11. 11. 2019
 
Návrh rozpočtu Svazku obcí Kamenné vrchy pro rok 2020
 
V Lubech dne 2. 7. 2019
 
Rozpočtové opatření č. 1/2019
 
V Lubech dne 2. 7. 2019
 
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2018 a schválené zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2018
 
V souladu s § 39 odst. 10 zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamujeme, že schválený závěrečný účet za rok 2018 a schválená zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2018 jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách svazku www.kamennevrchy.cz, a možnost nahlédnout do jejich listinných podob je v kanceláři finančního odboru Městského úřadu v Lubech.


Více zde: Závěrečný účet DSO Kamenné vrchy 2018 - schválený.pdf (863871)
 
 
V Lubech dne 27. 5. 2019
 
Valná hromada Svazku obcí Kamenné vrchy
Dne 13. 6. 2019 se bude konat valná hromada Svazku obcí Kamenné vrchy, blíže viz pozvánka 2019-06-13-Pozvánka na VH Kamenné Vrchy.pdf (398131)
 
 
V Lubech dne 15. 5. 2019
 
Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2018 a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Kamenné vrchy za rok 2018
 
V souladu s § 39 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamujeme, že návrh závěrečného účtu za rok 2018 je zveřejněn v elektronické podobě zde na stránkách svazku www.kamennevrchy.cz, a možnost nahlédnout do jeho listinné podoby je v kanceláři finančního odboru Městského úřadu v Lubech.
 
 
V Lubech dne 13. 12. 2018
 
Schválený rozpočet na rok 2019
 
 
 
V Lubech dne 20. 11. 2018
 
Valná hromada Svazku obcí Kamenné vrchy
Dne 13. 12. 2018 se bude konat valná hromada Svazku obcí Kamenné vrchy, blíže viz pozvánka 2018-12-13-pozvánka VH.pdf (399882)
 
 
V Lubech dne 19. 11. 2018
 
Návrh rozpočtu Svazku obcí Kamenné vrchy pro rok 2019
 
 
V Lubech dne 31. 10. 2018
 
Valná hromada Svazku obcí Kamenné vrchy
Dne 8. 11. 2018 se bude konat valná hromada Svazku obcí Kamenné vrchy, blíže viz pozvánka 2018-11-08-Pozvánka na VH Kamenné Vrchy.pdf (400030)
 
 
V Lubech dne 7. 6. 2018
 
Rozpočtové opatření č. 1/2018
 
 
V Lubech dne 6. 6. 2018
 
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2017 a schválené zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2017
 
V souladu s § 39 odst. 10 zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamujeme, že schválený závěrečný účet za rok 2017 a schválená zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2017 jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách svazku www.kamennevrchy.cz, a možnost nahlédnout do jejich listinných podob je v kanceláři finančního odboru Městského úřadu v Lubech.
 
 
V Lubech dne 15. 5. 2018
 
Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2017 a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Kamenné vrchy za rok 2017
 
V souladu s § 39 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamujeme, že návrh závěrečného účtu za rok 2017 je zveřejněn v elektronické podobě zde na stránkách svazku www.kamennevrchy.cz, a možnost nahlédnout do jeho listinné podoby je v kanceláři finančního odboru Městského úřadu v Lubech.
             
 
V Lubech dne 18. 12. 2017  
 
Schválený rozpočet na rok 2018
 
Schválený střednědobý výhled na roky 2019 - 2023
 
Rozpočtové opatření č. 2/2017
 
 
 
Rozpočtové opatření č. 1/2019

Partneři