Povinné informace Svazku obcí Kamenné vrchy

Dokumenty zveřejňované za Svazek obcí Kamenné vrchy podle zákona 250/2000 Sb. Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.kamennevrchy.cz a k nahlédnutí v listinné podobě v sídle svazku v kanceláři finančního odboru na Městském úřadu Luby.

 
V Lubech dne 18. 12. 2017  
 
Schválený rozpočet na rok 2018
 
Schválený střednědobý výhled na roky 2019 - 2023
 
Rozpočtové opatření č. 2/2017
 
 
 
V Lubech dne 9. 11. 2017
Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu SO Kamenné vrchy
(dle § 39 odst. 5. zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
 
V souladu s § 39 odst. 5 zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamujeme, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí Kamenné vrchy pro rok 2019 - 2023 je zveřejněn v elektronické podobě na stránkcách svazku www.kamennevrchy.cz (zde v příloze) a možnost nahlédnout do jeho listinné podoby je v kanceláři finančního odboru Městského úřadu v Lubech.
 
 
 
 
V Lubech dne 9. 11. 2017
 
Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu SO Kamenné vrchy
(dle § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
 
V souladu s § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamujeme, že návrh rozpočtu svazku obcí Kamenné vrchy pro rok 2018 je zveřejněn v elektronické podobě na stránkách svazku www.kamennevrchy.cz (zde v příloze) a možnost nahlédnout do jeho listinné podoby je v kanceláři finančního odboru Městského úřadu v Lubech 
 
 
 

V Lubech dne: 23. 6. 2017

Oznámení o zveřejnění  rozpočtového opatření č. 1/2017

(dle § 11 odst. 10 zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

V souladu s § 16 odst. 5 a § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamujeme, že schválené rozpočtové opatření č. 1/2017 je zveřejněno v elektronické podobě na stránkách svazku www.kamennevrchy.cz, a možnost nahlédnout do jeho listinné podoby je v kanceláři finančního odboru Městského úřadu v Lubech.

 

Oznámení o zveřejnění  schváleného závěrečného účtu za rok 2016 a schválené zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2016

(dle § 39 odst. 10 zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

V souladu s § 39 odst. 10 zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamujeme, že schválený závěrečný účet za rok 2016 a schválená zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016 jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách svazku www.kamennevrchy.cz, a možnost nahlédnout do jejich listinných podob je v kanceláři finančního odboru Městského úřadu v Lubech.

Rozpočtová opatření 1-2017.pdf (217365)

Závěrečný účet Kam. vrchy-2016.pdf (77740)

KÚKK.pdf (3,6 MB)

V Lubech dne: 31. 5. 2017

                                            Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2016 a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Kamenné vrchy za rok 2016
 

V souladu s §39 odst. 9  zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamujeme, že návrh závěrečného účtu za rok 2016 je zveřejněn v elektronické podobě na stránkách svazku www.kamennevrchy.cz, a možnost nahlédnout do jeho listinné podoby je v kanceláři finančního odboru Městského úřadu v Lubech.

 DSO Kamenné vrchy za rok 2016.pdf (807423)  

V Lubech dne : 6.3.2017

Oznámení o zveřejnění rozpočtu SO Kamenné vrchy

(dle  §39 odst. 7  zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

V souladu s §39 odst. 7  zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamujeme, že schválený rozpočet svazku obcí Kamenné vrchy pro rok 2017 je zveřejněn v elektronické podobě na stránkách svazku www.kamennevrchy.cz, a možnost nahlédnout do jeho listinné podoby je v kanceláři finančního odboru Městského úřadu v Lubech.

Rozpočet 2017.pdf (379405)

V Lubech dne : 6.3.2017

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SO Kamenné vrchy

(dle  §39 odst. 5  zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

V souladu s §39 odst. 5  zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamujeme, že schválený střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Kamenné vrchy pro rok 2018–2019 je zveřejněn v elektronické podobě na stránkách svazku www.kamennevrchy.cz, a možnost nahlédnout do jeho listinné podoby je v kanceláři finančního odboru Městského úřadu v Lubech.

Věra Šímová

Rozpočtový výhled na rok 2016 -2019

 

 

Partneři

APDM

Přejděte na stránky APDM

Sdružení Ašsko

Přejděte na stránky Sdružení Ašsko

Krajská hosp. komora KK

Přejděte na stránky OKH Cheb