Projektová příprava pro rozvoj mikroregionu Kamenné vrchy

Svazku obcí Kamenné vchy se podařilo v roce 2011 získat finance z Regionálního operačního programu Severozápad na přípravu technických dokumentací, studií a jiných dokumentací pro následnou realizaci rozvojových projektů. Projekt si kladl za cíl také zvyšovat zapojení veřejnosti do podpory místního rozvoje prostřednictvím kulatých stolů a práce s veřejností za účelem vyhodnocení místních potřeb a definice střednědobých i dlouhodobých cílů a záměrů. Na základě podrobné analýzy byla vypracována rozvojová strategie mikroregionu sloužící pro další hospodářský rozvoj. 

Proběhlé akce:

Seminář: Silniční hospodářství - projednání 

16.5.2013,  obecní úřad v Křižovatce. 18.00 - 20: 00 hodin

Workshop:  Propagace a rozvoj cestovního ruchu na území Svazku obcí Kamenné vrchy

16.1.2013, Selský dvůr v Dolním Častkově, 9:00 - 12:00 hodin

Seminář: Veřejné projednání rozvojových záměrů v Křižovatce - seminář zaměřený na komunitní plánování a vyvolání veřejné diskuse o směřování rozvoje obce

1.9.2012, amfiteátr, fotbalové hřiště v Křižovatce, 15:00 hodin

Seminář: Životní prostředí na úrovni obcí - seminář pro všechny, kterým není lhostejné životní prostředí v obci 

18.9.2012, společenský sál obecního úřadu v Křižovatce, 9.00 - 12:00 hodin

Přednáší: RNDr. Lenka Pocová, Ing. Viktor Kudláček, Ing. Jan Šamata

Pozvánka zde.

Pozvánka na  veřejné projednání rozvojových záměrů obce Křižovatka - 1.9.2012, od 15 hodin, ve stanu v amfiteátru v Křižovatce.

Pozvánka zde.

Kulatý stůl: Rozvojový potenciál obcí Svazku obcí Kamenné Vrchy - 24.7.2012, od 9:00 - 15:00 hodin, společenský sál obecního úřadu v Křižovatce.

Seminář: Jak na komunitní plánování - 22. listopadu 2011, od 9:00 do 13:00 hodin, společenský sál obecního úřadu v Křižovatce.

Pozvánka zde.