Program obnovy venkova

V roce 2020 jsme čerpali příspěvek 252 000,- Kč na úhradu mzdových nákladů manažera DSO v rámci PROGRAMU obnovy venkova 2020 Karlovarského kraje v podprogramu 4 - činnost manažerů mikroregionů a MAS.

Evidenční číslo smlouvy: KK01497/2020

www.kr-karlovarsky.cz, www.zivykraj.cz