Program rozvoje venkova

V roce 2019 jsme čerpali příspěvek na pracovní místo manažera mikroregionu. Manažer mikroregionu pomáhá obcím vyhledávat dotační možnosti pro realizaci jejich rozvojových záměrů. V případě, že se vhodné dotační tituly najdou, pomáhá obcím se zpracováním žádostí o dotace a s řízením projektů. Dotaci na mzdu manažera poskytuje Karlovarský kraj v rámci Programu obnovy venkova Karlovarského kraje.

www.kr-karlovarsky.cz, www.zivykraj.cz