Posílení strategického řízení v obcích

 Dobrovolného svazku obcí Kamenné vrchy

 
Zúčastněné obce v jednotlivých částí projektu
 
Pasporty: 
 

Křižovatka - Pasport veřejného osvětlení 

                    - Technická zpráva

                    - Přehledka

                    - Výkresová část

                  

                    - Pasport hřbitova

                    - Technická zpráva

                    - Mapový podklad

 

                    - Pasport vodních nádrží

                      Rybník Starák

                      - Textová část

                      - Situace

                      - Profil č. 1

                      - Profil č. 2

                      Rybník Želivka

                      - Textová část

                      - Situace

                      - Profil č. 1

                      - Profil č. 2

                    

                   - Strategie rozvoje obce

                   - Program rozvoje obce na období 2022 -2027

 

Luby www.mestoluby.cz/radnice-1/odbory-mesta/ostatni-dokumenty/?kateg=136&page=2

          - Pasport dopravního značení

          - Pasport vodních nádrží 

       - Pasport zeleně

 

Nebanice - Pasport veřejného osvětlení 

                   - Technická zpráva

                   - Přehledka

                   - Výkresová část

 

Nový Kostel - Pasport dopravního značení

                        - Technická zpráva

                        - Aktuální dopravní značení

                        - Ortofoto

                        - Přehledka

 

                      - Strategie rozvoje obce

                         Program rozvoje obce na období 2022 - 2027

 

Odrava - Pasport dopravního značeni   

             - Technická zpráva

             -  Aktuální dopravní značení

             - Ortofoto

              - Přehledka map

 

             - Pasport zeleně     

             - Technická zpráva

             - Mapové listy 

             - Ortofoto

             - Přehledka map

             - Strategie rozvoje obce

             - Program rozvoje obce na období 2022 -2027

 

Plesná - Pasport veřejného osvětlení

               - Technická zpráva

               - Přehledka

               - Výkresová část

 

            - Pasport dopravního značení

              - Technická zpráva

              - Aktuální dopravní značení

              - Ortofoto

              - Přehledka

 

            - Pasport hřbitova

              - Technická zpráva

              - Mapový podklad

 

            - Strategie rozvoje města

              - Program rozvoje města na období 2022 -2027

 

Skalná - Pasport veřejného osvětlení 

               - Technická zpráva

             - Pasport dopravního značení

               - Technická zpráva 

             - Pasport zeleně

               - Technická zpráva

             - Pasport vodních nádrží

               Koupaliště

               - Textová část

               - Situace

               - Profil č. 1

               - Profil č. 2

                Lesní

                - Textová část 

                - Situace

                - Profil č. 1

                - Profil č. 2

                 Panská louka

                 - Textová část

                 - Situace

                 - Profil č. 1

                 - Profil č. 2

                 U Křížku

                 - Textová část 1

                 - Textová část 2

                 - Situace 1

                 - Situace 2

                 - Profil č. 1/1

                 - Profil č. 1/2

                 - Profil č. 2/1

                 - Profil č. 2/2

                 Starý Rybník

                 - Textová část

                 - Situace

                 - Profil č. 1

                 - Profil č. 2

             - Strategie rozvoje města  

                Program rozvoje města na období 2022 - 2027

 

 

Třebeň - Pasport veřejného osvětlení 

                - Technická zpráva

                - Přehledka

              - Pasport dopravního značení

                 - Technická zpráva

                 - Aktuální technické značení

                 - Ortofoto

                 - Přehledka

             - Pasport vodních nádrží

                 Doubí

               - Textová část

               - Situace

               - Profil č. 1

               - Profil č. 2

                 Dvorek

                 - Textová část

                 - Situace

                 - Proril č. 1

                 - Profil č. 2

                   Horní Ves

                  - Textová část

                  - Situace

                  - Profil č. 1

                  - Profil č. 2

 

             - Strategie rozvoje obce

               - Program rozvoje obce na období 2022 - 2027

 

 

 

Velký Luh - www.velkyluh.cz/obecni-urad/pasporty

                     - Pasport veřejného osvětlení 

                   - Pasport doprvního značení

                   - Strategie rozvoje obce

                   - Program rozvoje obce na období 2022 -2027

 

Svazek obcí Kamenné vrchy

Strategie rozvoje Svazku obcí Kamenné vrchy 2022 - 2031 - schválená 23.6.2022.pdf (1264671)

 
 
 

Fotogalerie: Posílení strategického řízení v obcích Dobrovolného svazku obcí Kamenné vrchy

Tato fotogalerie je prázdná.