Socha houslaře - Město Luby

Socha houslaře je umístěna vedle radnice, v blízkosti náměstí. Socha pochází z roku 1926 a byla postavena na počest všem neznámým houslařům a výrobcům hudebních nástrojů, kteří se zasloužili o rozvoj tohoto řemesla na Lubsku.