Mariánský sloup - Město Luby

Kamenný sloup s Pannou Marií a Ježíškem nese letopočet 1699 a nápis A.T.A.V. Unikátní je především ztvárněním oboustranné Madony s Ježíškem. Dříve stával na rynku, kde jej nechala postavit Lubská vrchnost. Letopočet 1699 značí, že v tuto dobu zde byla dokončena rekatolizace. Význam uvedených iniciál není dodnes znám. Při svém posledním restaurování v roce 2004 byl přemístěn zpět na náměstí.

Mariánský sloup - Obec Luby