V mikroregionu Kamenné vrchy můžete navštívit nejen úžasné hrady a mnoho zajímavých kostelů a kapliček, ale také zajímavá muzea:

Muzeum Plesná na Chebsku – expozice o soužití Čechů a Němců

V bývalé textilní továrně Tosta v Plesné vzniká muzeum, které představí město i jeho české a německé obyvatele v proměnách času, a to přibližně od začátku minulého století až do pádu železné opony.
Někdejší textilní továrna Tosta v Plesné na Chebsku prochází proměnou – vzniká v ní muzeum, ve kterém budou expozice s názvy „Česko – bavorské válečné a poválečné expozice“ a „Společná geologická minulost“. Kromě historie Plesné a okolí tu návštěvníci najdou informace o vývoji průmyslu, přírodě a rovněž geologii celého Chebska. Jedna z expozic bude věnována i zdejšímu fenoménu – zemětřesení. 

Expozice na příběhu konkrétního člověka, syna posledního německého starosty Plesné Adolfa Penzela, popíše, jak vypadalo v příhraničí soužití lidí dvou národností. Bude vyprávět o dětství na Plesensku, nástupu fašismu i odsunu německých obyvatel a o nových začátcích těch, kteří odsud museli po válce odejít. Právě on stojí za vznikem muzea ve městě Eichenzell, kam se po válce uchýlila většina odsunutých plesenských Němců. Bylo jich tehdy přibližně pět stovek.

Muzeum ale představí život v pohraničí i z českého pohledu. Nebude chybět vznik republiky, vzestup německého nacionalismu včetně odsunu českého obyvatelstva, cca padesáti Čechů z Plesné. V další z expozic se lidé dozvědí leccos o poválečném odsunu německého obyvatelstva, doosidlování pohraničí a o životě za železnou oponou.

Zdroj: www.kudyznudy.cz/aktivity/muzeum-plesna-na-chebsku-expozice-o-souziti-cechu 

  Muzeum hasičské techniky ve Skalné  

Muzeum najdete v překrásných prostorách druhého patra gotického hradu Vildštejn ve Skalné. Jedná se o největší muzeum svého druhu v Karlovarském kraji. Vystaveny jsou tu staré hasičské stříkačky, uniformy, přilby, nářadí a vše co s hasiči souvisí. Celou expozici dotváří dobové fotografie a texty o historii místního hasičského sboru.

 
   

Muzeum hudebních nástrojů v Lubech 

Muzeum se nachází v budově radinice města. Návštěvníci zde mohou zhlédnout stálou expozici strunných, smyčcových a drnkacích nástrojů, jako například housle, violoncella, kontrabasy, kytary.

Geofyzikální muzeum – seismická expozice

 

Muzeum a vzdělávací centrum se nachází v historickém statku z 16. století přímo v srdci naší seismicky nejaktivnější oblasti. Interaktivní formou seznamuje návštěvníky s problematikou měření a studia zemětřesení od teorie deskové tektoniky až po nejnovější poznatky o západočeských seismických rojích.

 

Součástí muzea je malý přednáškový a promítací sál s kapacitou přibližně 15 osob, kde mohou návštěvníci zhlédnout dokumentární film o rojích v této oblasti. Součástí prohlídky je i návštěva seismické stanice Skalná (SKC) v nedaleké středověké štole pod hradem Vildštejnem, která je jednou z nejstarších geofyzikálních observatoří v tomto regionu.

 

Otevírací doba muzea:

Po - Pá - 8:00 - 11:00

 

Pro vstup do muzea volejte na tel.: +420 354 596 935 (Knihovna Skalná)

     

 

 

Partneři

 

  

 
 
 
 
 
 

Kontakt

Svazek obcí Kamenné vrchy nám. 5. května 164
351 37 Luby
+420 737 107 227

IČO: 71175971

datová schránka: qadhsvk