Sousoší Nejsvětější trojice - Obec Velký Luh

Jedinou pamětihodností v obci Velký Luh je sousoší Nejsvětější Trojice. Toto sousoší se nachází za obcí, směrem k obci Plesná.

Sousoší nejsvětější trojice - Velký Luh