Hřbitovní kostel sv. Šebestiána - Město Skalná

Hřbitovní kostel sv. Šebestiána je původně gotická stavba ze 14.stol., s lodí s plochým trámovým stropem, dřevěnou kruchtou a pravoúhlým presbytářem s křížovou klenbou z druhé poloviny 15. stol. Hřbitovní kostel byl v letech 1686-1689 přestavěn jako poděkování za odvrácení moru. V roce 1831-1832 byl kostel renovován, byla pořízena zvonice, ale osazení zvonu se dočkala až mezi roky 1911 a 1912, v době, kdy probíhaly další opravy.

V prostoru kostela sv. Šebastiána jsou umístěny náhrobníky z období pozdní renesance a raného baroka s figurálními zobrazeními ze 17. stol. rodu Wirsbergů, Trauttenbergů, Herttenbergů, majitelů zdejšího hradu Vildštejn. Z interiéru kostela se dále uchovala jednoduchá dřevěná barokní kazatelna a silně poničený korpus hlavního oltáře.

Hřbitovní kostel sv. Šebestiána - Skalná