Historie obce Plesná

Plesná je písemně připomínaná již v roce 1185 jako ves waldsasského kláštera. Podle historických dokladů měla Plesná několik názvů - nebylo to přejmenování, ale šlo jen o různý pravopis, případně o různou výslovnost jednoho a téhož názvu. Tak v letech 1185 - 1224 to byla Vlizen, v letech 1224 - 1458 zase Flizen, po roce 1458 byl název osady Blizen, při pozdější německé kolonizaci pak Fleissen, dnešní Plesná. Jméno Vlizen - Flizen - Fleissen je odvozeno původně od slovanského Blizen, tedy "blízko".

Roku 1150 daroval papež Lucius III. Plesnou do vlastnictví kláštera ve Waldsassenu. Prvním správcem - fogtem (česky fojtem) - byl Erchenbrecht a Plesná mu byla roku 1199 propůjčena a stala se panstvím. Erchenbrechtovi vlastnili také hrad, který se nacházel v lese nedaleko od železniční stanice Plesná-Šneky. Rytíř Rüdiger, pozdější majitel, se v roce 1349 poddal králi Karlu IV., nabídl mu celé toto chebské území a ten jej připojil natrvalo jako léno k zemím Koruny České.

Z historických dat je známo, že roku 1400 stál v Plesné nouzový katolický kostel, který byl zasvěcen svatému Jiří. V roce 1405 už byla Plesná dvojího vyznání: protestantského a katolického - protestanté patřili pastorátem pod Bad Brambach. Za husitských válek 1419 - 1437 docházelo k útokům husitských vojsk i na Plesnou. Roku 1429 byl hrad, kostel i celé městečko právě při útocích husitských vojsk vypálen.  

Plesná byla kolébkou výroby hudebních nástrojů, zejména houslí, mandolín a kytar, které byly proslavené i v zámoří.