Kostel sv.Vavřince - Obec Třebeň

Původně pozdně gotický Kostel sv.Vavřince v Třebni pochází z roku 1494. Původně byl Kostel sv.Vavřince obklopen kamennou zdí, neboť ve středověku plnil i obranné úkoly jako útočiště pro obyvatele obce Třebeň. Rozšířen byl kostel sv. Vavřince barokně a to v letech 1758 - 1782. Od té doby se kostel sv. Vavřince zachoval jako jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem, sakristií po severní straně a věží v západním průčelí. Věž kostela sv.Vavřince, poněkud mohutná na malou stavbu kostela, má krásnou cibulovou střechu s dvojnásobnou lucernou.

Do Kostela sv.Vavřince v Třebni byl přenesen z kostela sv. Kláry v Chebu jako hlavní oltář sloupový barokní oltář s plastikou sv. Vavřince. I ostatní oltáře jsou barokní a vnitřek kostela skýtá velmi harmonický pohled.

Z kostela sv.Vavřince pochází velmi cenná gotická socha Madony stojící na měsíci s Ježíškem v náručí, která se dnes nachází v muzeu v Chebu.

 

Kostel sv.Vavřince

Partneři

 

  

 
 
 
 
 
 

Kontakt

Svazek obcí Kamenné vrchy nám. 5. května 164
351 37 Luby
+420 737 107 227

IČO: 71175971

datová schránka: qadhsvk