Naučná stezka SOOS

Přírodní rezervace SOOS  je dokladem pozdní vulkanické činnosti, která se zde projevovala až do čtvrtohor. Jedná se o rozsáhlé rašeliniště s minerálním slatiništěm., kde v bahenních sopkách takzvaných mofetách vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý.

Chráněným územím vede 1,2 kilometrů dlouhá naučná stezka, která vás provede celou rezervací po dřevěných chodníčkách.  Přístup do rezervace je zpoplatněný a součástí areálu je také geopark s horninami, které se vyskytují v okolí. V roubené věžové sýpce je umístěna expozice Příroda Chebska a SOOSu a Historie Země – modely ještěrů v životní velikosti.