29.08.2012 11:51

Pozvánka na seminář: Životní prostředí na úrovni obcí

Svazek obcí Kamenné Vrchy si Vás dovoluje pozvat na seminář na téma ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA ÚROVNI OBCÍ.

Cílem semináře je seznámit odbornou veřejnost s provázaností životního prostředí se rozvojem měst a obcí a s nejnovějšími poznatky při zpracování a využití biologicky rozložitelných odpadů (BRO) se zaměřením na koncepci řešení v ČR, legislativu v ČR a EU.

Seminář je určen: zástupcům samospráv obcí, měst, krajů a státní správy, odpadovým firmám, vzdělávacím a odborným organizacím a odborné veřejnosti.

Datum a místo konání: 18.9.2012, společenský sál obecního úřadu v Křižovatce, 9.00 - 12:3 hodin.

Přednáší: RNDr. Lenka Pocová, Ing. Viktor Kudláček, Ing. Jan Šamata, Beate Küspert.

Pozvánka zde.

Zpět

Partneři

APDM

Přejděte na stránky APDM

Sdružení Ašsko

Přejděte na stránky Sdružení Ašsko

Krajská hosp. komora KK

Přejděte na stránky OKH Cheb