Povinné informace Svazku obcí Kamenné Vrchy

 

V Lubech dne: 31. 5. 2017

                                            Oznámení o zveřejnění rozpočtu SO Kamenné vrchy a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  Svazku obcí Kamenné Vrchy

V souladu s §39 odst. 9  zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamujeme, že návrh závěrečného účtu za rok 2016 je zveřejněn v elektronické podobě na stránkách svazku www.kamennevrchy.cz, a možnost nahlédnout do jeho listinné podoby je v kanceláři finančního odboru Městského úřadu v Lubech.

 DSO Kamenné vrchy za rok 2016.pdf (807423)  

V Lubech dne : 6.3.2017

Oznámení o zveřejnění rozpočtu SO Kamenné vrchy

(dle  §39 odst. 7  zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

V souladu s §39 odst. 7  zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamujeme, že schválený rozpočet svazku obcí Kamenné vrchy pro rok 2017 je zveřejněn v elektronické podobě na stránkách svazku www.kamennevrchy.cz, a možnost nahlédnout do jeho listinné podoby je v kanceláři finančního odboru Městského úřadu v Lubech.

 Rozpočet na rok 2017

V Lubech dne : 6.3.2017

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SO Kamenné vrchy

(dle  §39 odst. 5  zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

V souladu s §39 odst. 5  zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamujeme, že schválený střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Kamenné vrchy pro rok 2018–2019 je zveřejněn v elektronické podobě na stránkách svazku www.kamennevrchy.cz, a možnost nahlédnout do jeho listinné podoby je v kanceláři finančního odboru Městského úřadu v Lubech.

Věra Šímová

Rozpočtový výhled na rok 2016 -2019

 

 

Partneři

APDM

Přejděte na stránky APDM

Sdružení Ašsko

Přejděte na stránky Sdružení Ašsko

Krajská hosp. komora KK

Přejděte na stránky OKH Cheb