Program rozvoje venkova

V roce 2016 jsme čerpali příspěvek na pracovní místo manažera mikroregionu. Manažerka mikroroegionu pomáhá obcím vyhledávat dotační možnosti pro realizaci jejich rozvojových záměrů. V případě, že se vhodný dotační titul najde, pomáhá obcím se zpracování žádosti a řízením projektů. Dotaci poskytuje Karlovarský kraj v rámci Programu obnovy venkova Karlovarského kraje.

www.kr-karlovarsky.cz, www.zivykraj.cz